Διακυβερνητική διάσκεψη Βουλγαρίας-Βόρειας Μακεδονίας στη Σόφια
Διεθνή Διακυβερνητική διάσκεψη Βουλγαρίας-Βόρειας Μακεδονίας στη Σόφια
Οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα την σύσταση τεσσάρων μικτών ομάδων εργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι ομάδες αυτές αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, των μεταφορών-επικοινωνιών, της εκπαίδευσης και πολιτισμού και τέλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και "πράσινων" πολιτικών.