Περιβάλλον

όλες οι ειδήσεις από το Περιβάλλον RSS Κατηγορίας Περιβάλλον
Δάση

Δάση και χώροι πρασίνου μειώνουν τους κινδύνους για την υγεία

Σύμφωνα με την έκθεση του Προγράμματος Παγκόσμιας Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Δάση της Διεθνούς Ένωσης Οργανισμών Έρευνας Δασών αναδεικνύεται το ευρύ φάσμα σωματικών, ψυχικών, κοινωνικών και πνευματικών οφελών για την υγεία που σχετίζονται με τα δάση και τους χώρους πρασίνου

0 8