Νοσεί το ΕΣΥ

Νοσεί το ΕΣΥ
Σημαντικές ελλείψεις σε ό,τι αφορά τις υποδομές και το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, γεωγραφικές ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών υγείας, και ισχυρή παρουσία του ιδιωτικού τομέα, καταγράφει μεταξύ άλλων μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.

Στον κατάλογο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καταγράφεται ο βαθμός ικανοποίησης από τη νοσηλευτική υποδομή της χώρας, η Ελλάδα καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις.
Πηγή: skai.gr