Τροπολογία που προβλέπει τη διάθεση των εσόδων από την αποκρατικοποίηση και την αξιοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων «αποκλειστικά για τη μείωση του δημοσίου χρέους» κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την τροπολογία στην Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων θα συμμετέχουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Μεταφορών.

Επίσης, ορίζεται και ειδική διαδικασία για την πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων, μέσω τριμελούς επιτροπής ανάθεσης έργου, μιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και εκτέλεσης της σύμβασης και μιας πενταμελούς επιτροπής ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης.

Κατατέθηκε επίσης τροπολογία με την οποία προτείνεται η παράταση της κάλυψης των δαπανών λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ από τον τακτικό προϋπολογισμό, επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, και παρέχεται το δικαίωμα, κατά την απορρόφηση εταιρείας του χρηματοπιστωτικού τομέα από πιστωτικό ίδρυμα που εφαρμόζει εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και κατέχει το 100% των μετοχών της πρώτης, να μεταφέρεται υπό προϋποθέσεις η ζημία στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος, συμψηφιζόμενη με τα προκύπτοντα κέρδη του, των επόμενων τριών χρόνων.

Πηγή: skai.gr