Δημήτρης Δαμιανός 

Δεκτές έκανε το Δ’ τμήμα του ΣτΕ τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των εταιριών  «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.»,  για την παραχώρηση του  ΟΛΠ στην Cosco.

Έτσι, συνεχίζεται το «πάγωμα» της επέκτασης του λιμανιού, αφού το δικαστήριο αποφάσισε την «αναστολή της προόδου του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2018 για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής των  έργων επέκτασης του λιμανιού».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι δεν επιβλήθηκε με επαρκή δημοσιότητα η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τον επενδυτή (Cosco).

Ακόμη, στην απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αναφέρεται πως «η συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Cosco σύμβαση παραχώρησης το 2016 συνιστά πλήρη και ριζική μεταβολή του νομικού καθεστώτος  και των όρων της σύμβασης του 2002 για την παραχώρηση  των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ και κατ΄ επέκταση, συνιστά αντίστοιχη μεταβολή του περιεχομένου  των δικαιωμάτων τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Cosco».

Η αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του ΣτΕ επί των κυρίων αιτήσεων των δύο εταιρειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συζητηθούν και θα εκδοθούν μέσα στο 2019.