ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

Η καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τον Γιάννη Λαγό ανοίγει δυνητικά τον δρόμο για τη σύλληψή του και την έκδοσή του στην Ελλάδα. Η διαδικασία όμως δεν είναι απλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επιδείξει στο παρελθόν μεγάλη προθυμία να άρει την ασυλία των ευρωβουλευτών. Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, πάντως, θεωρείται επαρκώς σοβαρή ώστε να υπάρξει η αναγκαία κινητοποίηση (όπως στο παρελθόν, π.χ., με την περίπτωση του ακροδεξιού Ζαν-Μαρί Λεπέν πέρυσι).  

Βάσει του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι ευρωβουλευτές απολαμβάνουν απόλυτη ασυλία σχετικά με τις ψήφους και τις γνώμες που εκφράζουν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, αλλά και προσωπική ασυλία, ακόμα και για πράξεις που έλαβαν χώρα πριν από την εκλογή τους, ώστε να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία τους από την απειλή διώξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρώτο βήμα για την άρση της προσωπικής ασυλίας είναι η ενημέρωση του προέδρου του σώματος από το κράτος-μέλος (μέσω των δικαστικών αρχών ή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της χώρας στην Ε.Ε.) και η κατάθεση του σχετικού αιτήματος. Το αίτημα στη συνέχεια ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην επιτροπή επί νομικών θεμάτων ή JURI.

Η επιτροπή «καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος άρσης της ασυλίας», έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές «οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία». Ο Γ. Λαγός επίσης έχει τη δυνατότητα «να εκφράσει την άποψή του» και «μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα». H αιτιολογημένη γνώμη στη συνέχεια τίθεται προς ψηφοφορία από την Ολομέλεια. Αν οι ευρωβουλευτές ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας και ο Γ. Λαγός παραμένει επί βελγικού εδάφους, στη συνέχεια οι ελληνικές αρχές θα ζητήσουν από το Βέλγιο την έκδοσή του.

Τίποτε από όλα αυτά δεν προβλέπεται να γίνει στο προσεχές μέλλον. Η επόμενη συνάντηση της επιτροπής είναι στις 26-27 Οκτωβρίου. Δεν θεωρείται πιθανό έως τότε να έχει κατατεθεί το ελληνικό αίτημα. Ο ευρωβουλευτής, επιπλέον, προστατεύεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 9, σύμφωνα με την οποία «μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση… έχει ασυλία από κάθε μορφή σύλληψης ή κράτησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο τον παρεμποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του».

Πηγή: skai.gr