Ημερίδα για τη διαφάνεια

Η διαφθορά στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων έργων και προμηθειών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ήρθε και πάλι στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια ημερίδας της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» όπου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για την αναθεώρηση του ήδη υπάρχοντος νόμου που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
Η οργάνωση προτείνει, μεταξύ άλλων, αυστηρές ποινές σε δημόσιους λειτουργούς και τεχνικές εταιρείες που δεν τηρούν τις συμβάσεις, εφαρμογή ενιαίου συστήματος δημοπράτησης για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, καθιέρωση ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο των διαγωνισμών και προμηθειών, και λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι ΔΕ θα ανηκουν σε οργανισμούς που αναθέτουν τις συμβάσεις.
Η πρόεδρος της Οργάνωσης, Βιργινία Τσουδερού, επεσήμανε ότι η διαφθορά ευθύνεται για την οικονομική και κοινωνική παρακμή, ακόμη και για την τρομοκρατία, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι υπάρχει ένα πλέγμα νόμων, που επιτρέπει την αύξηση της διαφθοράς και της αδιαφανειας.
«Η διαφθορά εδραιώνει το φαινόμενο της διαπλοκής και δεν προάγει την πρόοοδο», επεσήμανε και ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ,Δημήτρης Παπαδημούλης
Πηγή: skai.gr