Επεισόδια στην Γενική Συνέλευση της Creta Farms ΑΕ

Επεισόδια στην Γενική Συνέλευση της Creta Farms ΑΕ

Ο μέτοχος, Κωνσταντίνος Δομαζάκης και ο δικηγόρος του επιχείρησαν να καταλάβουν το προεδρείο στην Γενική Συνέλευση και χειροδίκησαν κατά του προέδρου, Εμμανουήλ Δομαζάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν εντάσεις με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Η ανακοίνωση της Creta Farms ΑΕ:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. της εταιρίας Creta Farms A.E. την 26η Σεπτεμβρίου 2019, σε συνέχεια της διακοπείσας για την ως άνω ημέρα συνεδρίασης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, στην έδρα της εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αναγνώσει επιστολή του Προέδρου της Γ.Σ. κ. Πλάτωνος Νιάδη, ο οποίος είχε ανυπέρβλητο προσωρινό κώλυμα να παραστεί στη γενική συνέλευση. Τότε επιχείρησαν να καταλάβουν πραξικοπηματικά το προεδρείο ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, χειροδικώντας κατά του Προέδρου του ΔΣ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν εντάσεις που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση της Γ.Σ., η συνεδρίαση της οποίας οποία διεκόπη και εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου της ΓΣ και του προέδρου του Δ.Σ. για τις 3 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στον ίδιο ως άνω χώρο.