Απόφαση ΣτΕ για φόρους και πρόστιμα- Πότε διακόπτεται η παραγραφή για το δημόσιο

Της Ιωάννας Μάνδρου

Σημαντικές αποφάσεις για την επιβολή φόρων και προστίμων από το δημόσιο εξέδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 616 και 618 της Ολομέλειας είναι αντισυνταγματικές και άρα ανίσχυρες οι προβλέψεις του νόμου του 2014 που όριζαν, ότι η παραγραφή για επιβολή φόρων και προστίμων από το δημόσιο, διακόπτεται μόλις εκδοθεί η καταλογιστική πράξη της αρμόδιας αρχής, δηλαδή μόλις καταλογιστεί το πρόστιμο η ο φόρος.

Αντί της έκδοσης της καταλογιστικής πράξης ως έναρξη της παραγραφής ορίζεται, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, η κοινοποίηση στον ενδιαφερομένο της καταλογιστικής πράξης για πρόστιμα και φόρους.

Το θέμα αν και μοιάζει τυπικό έχει ενδιαφέρον για χιλιάδες που χρωστούν φόρους και πρόστιμα και τους ενδιαφέρει από πότε προσμετράται η διακοπή της παραγραφής για το δημόσιο.

Αναλυτικά η απόφαση.

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγήτρια: Κ. Λαζαράκη, Σύμβουλος Επικρατείας

Διακοπή προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα (άρθρο 72 παρ. 11 εδ. γ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ν. 4174/2013)
Η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 εδ. γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η οποία προστέθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Δ.2 περ. 18β του ν. 4254/2014 και ορίζει ότι η προβλεπόμενη από κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στις αρχές της φανερής δράσης της Διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου και, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του άρθρου 36 του ΚΦΔ διατάξεις περί παραγραφής, οι οποίες παγίως προέβλεπαν ως προϋπόθεση διακοπής της προθεσμίας παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου την εντός της οικείας προθεσμίας κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης.
 

Πηγή: skai.gr