Θεαματική αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία

Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εμπορικό εταίρο για τη χώρα μας, αλλά οι δυνατότητες εμπορικής συνεργασίας παραμένουν ακόμη πολύ μεγάλες. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.
Στο 2005, με 937 εκ. δολ. εξαγωγές, η Τουρκία ήταν η 5η σε μέγεθος εξαγωγική αγορά για την Ελλάδα και απορροφούσε το 5,4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ενώ με 1.189 εκ. δολ. εισαγωγές αναδείχτηκε στο 14ο προμηθευτή της ελληνικής αγοράς, καλύπτοντας το 2,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών.
Κατά την περίοδο 2001-2005 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν (σε δολάρια) με μέσο ετήσιο ρυθμό 30,2% και οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πλοίων) με 27,4%, σε σχέση με 11,9% και 15% αντιστοίχως για το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών (με πλοία) στην ίδια περίοδο. Η Τουρκία στο 2005 κάλυψε το 3% του συνολικού εμπορίου αγαθών της χώρας (εξαγωγές + εισαγωγές) από 2% στο 2001.
Οι εισαγωγές σχεδόν καθ` όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών είναι υψηλότερες από τις εξαγωγές σε αξία. Από την άλλη, οι ελληνικές εξαγωγές περιορίζονται σε λίγα προϊόντα. Ποσοστό 61% (2005) των ελληνικών εξαγωγών σε αξία είναι οι πρώτες ύλες (σχεδόν μόνο μπαμπάκι) και τα καύσιμα. Τα δύο αυτά προϊόντα σε ολόκληρη τη νέα πενταετία υπερβαίνουν το ήμισυ της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς την Τουρκία. Εκτός αυτού, οι εξαγωγές αντιμετωπίζουν και διάφορα εμπόδια, σύμφωνα με τον ΠΣΕ. Οι εισαγωγές από την Τουρκία, από την άλλη, είναι κατεσπαρμένες σε πολλά προϊόντα, με αποτέλεσμα να είναι σταθερότερες, σε σχέση με τις ελληνικές εξαγωγές που εξαρτώνται από λίγα προϊόντα, και μάλιστα χρηματιστηριακά, και συνεπώς από τις διακυμάνσεις των τιμών τους στη διεθνή αγορά.
Οι εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία στηρίζουν πλέον μια ευρύτερη οικονομική συνεργασία, όπως επισημαίνει ο ΠΣΕ, καθώς πάνω από 80 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη βρει το δρόμο προς τη γειτονική χώρα και έχουν πραγματοποιήσει σε σημαντικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία εφέτος θα υπερβούν το ένα πέμπτο ή θα πλησιάσουν στο ένα τέταρτο του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία.
Η σημασία πάντως των τουρκικών εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα μας δεν έχει την ίδια σημασία για τη γειτονική χώρα. Οι ελληνικές εξαγωγές αντιπροσωπεύουν λίγο κάτω από το 1% του συνόλου των τουρκικών εισαγωγών και οι εισαγωγές τουρκικών προϊόντων το 1,6% των τουρκικών εξαγωγών.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr