Πτώση 0,86% σημείωσε αυτή την εβδομάδα ο γενικός δείκτης

Με απώλειες 0,86% του γενικού δείκτη έκλεισε η χρηματιστηριακή εβδομάδα, ενώ οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές παρουσιάσθηκαν αυξημένες κατά 15%.
Σε μικρό εύρος διακύμανσης και με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αποδελτίωση των οικονομικών πεπραγμένων της χρήσης του 2005, κινήθηκε η εβδομάδα. Ο Μάρτιος δικαίωσε την «διορθωτική» του φήμη και εντός των ημερών του η αγορά βίωσε μια γρήγορη διόρθωση της τάξεως του 10%, μεταβάλλοντας προς το συντηρητικότερο την θετική ψυχολογία, η οποία είχε εγκατασταθεί επί τέσσερις συνεχόμενους μήνες στο ΧΑ. Πλέον, σύμφωνα με αναλυτές, η αγορά μπαίνει σε «τέμπο αναδιάρθρωσης», ενώ κεντρικός άξονας παραμένουν οι τράπεζες.
Σε ό,τι αφορά το διεθνές σκηνικό, αυτό φαίνεται να ευνοεί ακόμα τις μετοχικές αγορές, παρά την σχεδόν παράλληλη αύξηση του ενεργειακού και χρηματοοικονομικού κόστους. Οι εταιρίες φαίνονται ακόμα ανθεκτικές σε ό,τι αφορά την διατήρηση θετικών ρυθμών αύξησης κερδών, καθώς η παγκόσμια ζήτηση αναπληρώνει ενδεχόμενες απώλειες από την αύξηση του κόστους στα έσοδα τους. Ο παράγοντας ζήτηση ήταν και η κυριότερη αιτία ανακούφισης των αγορών στην αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων και, σε συνδυασμό με την καθημερινή σχεδόν ροή επιχειρηματικών νέων που αφορούν διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, ώθησαν τα Χρηματιστήρια της Ιαπωνίας και της Γερμανίας σε νέα υψηλά επίπεδα τιμών πενταετίας, διασπώντας διαδοχικά ψυχολογικά επίπεδα τιμών.
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης του ΧΑ έκλεισε στις 4.122,34 μονάδες, έναντι 4.158,19 μονάδων της περασμένης Παρασκευής καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,86%. Το Μάρτιο κατέγραψε πτώση 1,92%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 12,51%.
Ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε με πτώση 1,04%, ενώ ο δείκτης FTSE/ASE 40 έκλεισε με απώλειες σε ποσοστό 1,59%. Ο δείκτης FTSE/ASE SMALLCAP 80 έκλεισε με πτώση σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης Ftse/Athex International έκλεισε με απώλειες 1,04%.
Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Ασφάλειες: πτώση 3,41%, Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 2,57%, Εμπόριο: άνοδος 0,59%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 2,57%, Μέσα Ενημέρωσης: πτώση 3,39%, Πετρέλαιο και Αέριο :πτώση 0,76%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα :άνοδος 1,02%, Πρώτες ύλες : πτώση 1,67%, Ταξίδια και αναψυχή : πτώση 1,47%, Τεχνολογία: πτώση 0,61%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 0,67%, Τράπεζες: πτώση 1,36%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδο 0,91%, Υγεία: άνοδος 2,65%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 2,51%, Χημικά: άνοδος 1,65% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 4,12%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις της εβδομάδος ανήλθε στα 1.738,086 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών ανά συνεδρίαση διαμορφώθηκε στα 347,617 εκατ. ευρώ, έναντι 306,628 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
EBΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΩΝ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΔΕΙΚΤΕΣ 24/3/2006 31/3/2006ΜΕΤΑΒΟΛΗ(%)
ΓΕΝΙΚΟΣ 4.158,194.122,34-0,86%
FTSE 20 2.276,182.252,41-1,04%
FTSE 40 4.363,474.293,92-1,59%
FTSE 80 753,81745,63-1,09%
FTSE INTERNATIONAL 5.807,465.747,19-1,04%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ7.007,416.768,75-3,41%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ6.047,235.891,72-2,57%
ΕΜΠΟΡΙΟ5.832,245.866,88+0,59%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ6.159,926.001,68-2,57%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ5.949,795.748,00-3,39%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ5.249,525.209,65-0,76%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ& ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ5.484,255.540,19+1,02%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ6.433,926.326,17-1,67%
ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ5.696,755.612,88-1,47%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ5.227,205.195,20-0,61%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ5.069,475.103,40+0,67%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ5.901,935.821,52-1,36%
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ5.395,475.444,68+0,91%
ΥΓΕΙΑ7.813,717.834,42+2,65%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ5.430,625.294,56-2,51%
ΧΗΜΙΚΑ6.988,727.104,23+1,65%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7.127,926.833,99-4,12%
H ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΔΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΓΔΤ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)
Δευτέρα 27/3/2006 4.114,37 -1,05% 194,063
Τρίτη 28/3/2006 4.054,80 -1,45% 487,099
Τετάρτη 29/3/2006 4.073,39 +0,46% 367,285
Πέμπτη 30/3/2006 4.114,04 +1,00% 247,947
Παρασκευή 31/3/2006 4.122,34 +0,20% 441,692
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr