Πρόσθετα μέτρα θέλει η Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα

Ανεπαρκή θεωρεί ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Αθανάσιος Ορφανίδης τα νομισματικά μέτρα, που έλαβε μέχρι στιγμής η Κυπριακή κυβέρνηση.

Ο κ. Ορφανίδης τόνισε την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων για τόνωση της χρηματοδότησης της οικονομίας με χαμηλό κόστος.

"Η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε περαιτέρω σημαντική επιδείνωση στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επομένως, θα ήταν θεμιτό να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο", προειδοποίησε με νόημα ο κ. Ορφανίδης.

Μιλώντας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Ορφανίδης ανέφερε δύο μέτρα, που είχε προτείνει αρχικά στις 29 Ιανουαρίου 2009.

-Το πρώτο μέτρο αφορά την έκδοση ειδικών ομολόγων του Δημοσίου διάρκειας μέχρι και τρία χρόνια με σκοπό την παραχώρησή τους στα πιστωτικά ιδρύματα έναντι εξασφάλισης, τα οποία με τη σειρά τους θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους τίτλους αυτούς για άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ", είπε ο κ. Ορφανίδης και πρόσθεσε: "Για την παραχώρηση των τίτλων καταβάλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Δημόσιο προμήθεια καθώς και επαρκείς εξασφαλίσεις. Οι εξασφαλίσεις αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, εκτός από τίτλους άλλων ομολόγων, ενήμερα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα (π.χ. στεγαστικά δάνεια) καθώς και ενήμερες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων".

-Το δεύτερο μέτρο αφορά την παραχώρηση επιχειρηματικών δανείων από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω επιμερισμού του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και του κράτους (risk-sharing agreements). Αυτό το μέτρο είναι σημαντικό γιατί η αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην οικονομία αποθαρρύνει την ανάληψη, εκ μέρους των τραπεζών, ολόκληρου του κινδύνου για τη χρηματοδότηση έργων, σημείωσε.

"Ο επιμερισμός του κινδύνου θα μπορούσε να τονώσει τις επενδύσεις και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διασφαλίζοντας βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης", ανέφερε.
Πηγή: skai.gr