Κλείσιμο

Παρανομίες σε όλους τους κλάδους αγοράς και διακίνησης καυσίμων

Στρεβλώσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης πετρελαιοειδών διαπιστώνει το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αποτέλεσμα η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης στην Ελλάδα να πωλούνται ακριβότερα απ` ό,τι στις άλλες χώρες της ευρωζώνης. Παράλληλα η ανεξάρτητη αρχή θεωρεί δεδομένη την έλλειψη ανταγωνισμού στο στάδιο της διύλισης, όπου δραστηριοποιούνται μόνο δύο εταιρίες, ενώ σε ό,τι αφορά στην εμπορία, ανασχετικός παράγοντας είναι το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων για το οποίο προτείνεται η απελευθέρωσή του.
Το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα τεθεί προς δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Αν η ανεξάρτητη Αρχή διαπιστώσει ότι και μετά τη διενέργεια της διαβούλευσης δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, θα ανακοινώσει συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα συμπεριφοράς, τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία για τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
Πηγή: skai.gr