Δυσκολεύει η αυτοπεραίωση

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο "κλεισίματος" των βιβλίων από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες μετά το υπουργείο Οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος", οι υπηρεσίες του υπουργείου μελετούν νέες εισηγήσεις για αυστηροποίηση της λεγόμενης "αυτοπεραίωσης" και για αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων προτείνεται η αύξηση των ανώτατων ορίων ακαθάριστων εσόδων που προβλέπονται για την υπαγωγή στις διατάξεις της "αυτοπεραίωσης" έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπάγονται κάθε χρόνο στη διαδικασία και να απελευθερωθεί ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για να ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με την έγκαιρη ολοκλήρωση των τακτικών φορολογικών ελέγχων στις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό μελετάται η αύξηση στις 500.000 ή στις 600.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής αγαθών και στις 250.000 ή στις 300.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν προτείνεται αύξηση του ορίου.

Άλλη αλλαγή που μελετάται είναι ο τεκμαρτός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων όσων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών υπάγονται στην "αυτοπεραίωση" και να ισχύσει και για τους φορολογούμενους αυτούς ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων με βάση τη μέθοδο της "συνάφειας", όπως γίνεται ήδη με τις εμπορικές επιχειρήσεις που υπάγονται στην "αυτοπεραίωση".

Εάν τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τη μέθοδο της «συνάφειας» είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, τότε αφενός τα μεγαλύτερα αυτά έσοδα θα λαμβάνονται υπόψη για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών (θα πολλαπλασιάζονται δηλαδή αυτά με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους), αφετέρου η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας θα υποχρεώνεται να καταβάλει επιπλέον ΦΠΑ επί της προκύπτουσας πρόσθετης διαφοράς ακαθαρίστων εσόδων.

Με το νέο αυτό σύστημα υπολογίζεται ότι πάνω από 300.000 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεώνονται να πληρώνουν σημαντικά αυξημένο φόρο εισοδήματος, αλλά και επιπλέον ΦΠΑ για να περαιώσουν χωρίς τακτικό έλεγχο τις φορολογικές τους εκκρεμότητες σύμφωνα με τη διαδικασία της "αυτοπεραίωσης"
Πηγή: skai.gr