Της Ναντίν Χαρδαλιά

Τη δυνατότητα της μίσθωσης με απευθείας ανάθεση - κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης διάταξης - κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ανά την επικράτεια, τα οποία θα λειτουργήσουν ως χώροι καραντίνας για τη διαμονή και απομόνωση πιθανών θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα μας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.

Οι εν λόγω μισθώσεις μπορούν να έχουν διάρκεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 και οι δαπάνη, που κατ' εκτίμηση υπολογίζεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, θα βαρύνει το Υπουργείο Τουρισμού.

Οι λεπτομέρειες αναφορικά με το χρόνο μίσθωσης, τον τρόπο αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση αυτών, θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης πράξεων, δομών και δράσεων, που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, μετά την επαναλειτουργία τους και την άρση των μέτρων αναστολής, ανεξαρτήτως - όπως επισημαίνεται - των επιβαλλόμενων περιορισμών  ή της μειωμένης προσέλευσης ωφελουμένων στο πλαίσιο μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.

Επισημαίνεται, δε, ότι η ενεργοποίηση του voucher της ΕΕΤΑΑ για θέση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, μπορεί να γίνει και κατά τον μήνα Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr