Στις μορφές καρκίνου που σχετίζονται με την κακή αυτή συνήθεια, έχει προστεθεί εδώ και μερικά χρόνια και ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Μάλιστα οι επιστήμονες είναι απόλυτα σίγουροι για τη σχέση του με την εμφάνιση της συγκεκριμένης νόσου, ενώ αν και διατηρούν σχετικές επιφυλάξεις, θεωρούν ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υγείας και στην πιθανότητα θανάτου ενός ασθενή ο οποίος μετά από επέμβαση που έκανε σε μη μεταστατικό καρκίνο στο παχύ έντερο διαγνώστηκε ότι ελεύθερος νόσου. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας Κλινικής Ογκολογίας (Journal of Clinical Oncology που αποτελεί το επίσημο έντυπο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας), ο καρκίνο του παχέος εντέρου προστέθηκε στη λίστα των καρκίνων που συνδέονται με το κάπνισμα από τη Διεθνή Ένωση για την Έρευνα για τον Καρκίνο το 2009 αλλά και από την επίσημη υγειονομική αρχή των ΗΠΑ (US Surgeon General) το 2014.
Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε έρευνες σχετικά με τη σχέση του καπνίσματος με την επιβίωση μετά τη διάγνωση του καρκίνου του παχέος. Σημειώνεται ότι η σχέση αυτή παραμένει ασαφής. Παράλληλα όμως παρουσιάστηκε έρευνα όπου μελετήθηκε η σχέση, πριν και μετά από τη διάγνωση, σε ασθενείς που είχαν επιτυχημένη χειρουργική θεραπεία.
Επισημαίνεται ότι γενικότερα δεν υπάρχει πολύ καλή γνώση σχετικά με την πιθανή επίδραση του καπνίσματος στο σύνολο ή σε συγκεκριμένους ασθένειες όσον αφορά στο ποσοστό επιβίωσης μετά τη διάγνωση τους με καρκίνο του παχέος εντέρου. Όμως μια πρόσφατη μετα-ανάλυση διαφόρων μελετών σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου όπου αξιολογείται το κάπνισμα πριν, κατά τη στιγμή, ή μετά από τη διάγνωσή του, δείχνει υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε άλλη αιτία για όσου είναι καπνιστές σε σύγκριση με εκείνους που δεν κάπνιζαν ποτέ. 
Ερευνήθηκε λοιπόν μια ομάδα ασθενών που μετά την επέμβαση διαγνώστηκαν ότι είχαν απαλλαγεί από τον καρκίνου του παχέος εντέρου. Η ομάδα αριθμούσε 2.548 άτομα τα οποία ακολούθησαν χειρουργική θεραπεία για μη μεταστατικό καρκίνο την περίοδος μεταξύ 1992-3 και 2009. Η παρακολούθηση διήρκησε μέχρι το 2010. Το κάπνισμα  αποτελούσε βασικό σημείο μέσα στο ερωτηματολόγιο της έρευνας (με βάση βέβαια τις δηλώσεις των ασθενών). Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή αναθεωρήθηκαν το 1997 και εν συνεχεία κάθε 2 χρόνια. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα λοιπόν, από τα 2548 άτομα, τα 1.074 έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, και μεταξύ αυτών τα 453 λόγω του καρκίνου του παχέος εντέρου. Με βάση την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων σε πολυπαραγοντικά προσαρμοσμένα μοντέλα αναλογικών κινδύνων, προέκυψαν τελικά αποδείξεις ότι το κάπνισμα θεωρείται ως το σημαντικότερο αίτιο θνησιμότητας μεταξύ των ατόμων με μη μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου. 

Οι επιστήμονες λοιπόν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση καπνίσματος και καρκίνου στο παχύ έντερο και όσον αφορά στην ανταπόκριση των ασθενών κατά τη θεραπεία τους με χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα εκείνοι που δεν θα θεωρούνται καπνιστές πριν την πιθανή εμφάνιση της νόσου, έχουν και την υψηλότερες πιθανότητες να απαλλαγούν από αυτή χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος επανεμφάνισής της. 

Πηγή: Γιώργος Σακκάς