Το ίντερνετ είναι (και) γένους θηλυκού

Το Διαδίκτυο παύει σταδιακά να είναι "προνομιακός χώρος" μόνο των Ελλήνων, καθώς η άνοδος της χρήσης του από τις Ελληνίδες -ειδικά τις νεότερες- μέσα στο 2008 ήταν σημαντική.

Αυτό επισημαίνεται στην έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ενόψει της "Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας" στις 8 Μαρτίου.

Πάντως, παραμένει η ανάγκη βελτίωσης της σχέσης γυναικών -Διαδικτύου στις Ελληνίδες των μεγαλύτερων ηλικιών και σε όσες διαμένουν σε αγροτικές περιοχές.

Οι Ελληνίδες εξάλλου εμφανίζουν τον υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στη χρήση του Διαδικτύου, σε σχέση με το γυναικείο πληθυσμό των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά συνεχίζουν να υπολείπονται αρκετά του μέσου όρου της ΕΕ των "27".

Η αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένουν οι κύριοι λόγοι χρήσης Διαδικτύου και για τα δύο φύλα. Όπως έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες μετρήσεις του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, οι υπηρεσίες σχετικά με ταξίδια και διαμονή, την αναζήτηση εργασίας ή την αποστολή βιογραφικού σημειώματος για κάποια εργασία, εξακολουθούν να αξιοποιούνται κυρίως από το γυναικείο πληθυσμό.

Επίσης, οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τους άνδρες στη χρήση του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών υγείας και εκπαίδευσης όπως πληροφορίες για κάποια επίσημη βαθμίδα εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήμιο κλπ.), για επιμόρφωση και κατάρτιση, για προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σε σύγκριση με το γυναικείο πληθυσμό των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι το 45% των Ελληνίδων χρησιμοποιούν Η/Υ, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ27 είναι 63%. Το ποσοστό των Ελληνίδων χρηστών του Διαδικτύου εξακολουθεί και το 2008 να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ-27, καθώς η τριμηνιαία χρήση του Διαδικτύου από το γυναικείο πληθυσμό στην Ελλάδα εκτιμάται στο 32%, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ27 είναι 59%.

Ωστόσο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (CAGR) της χρήσης του Διαδικτύου για την τετραετία 2005-2008 από τις Ελληνίδες εκτιμάται στο 29,4% και είναι ο πιο υψηλός που σημειώνεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ για το μέσο όρο της ΕΕ-27 υπολογίζεται στο 11,7%. Ο υψηλός μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για τις Ελληνίδες αναδεικνύει την τάση σύγκλισης με το γυναικείο πληθυσμό των ευρωπαϊκών χωρών που ήδη εμφανίζουν πολύ υψηλή διείσδυση στη χρήση του Διαδικτύου και ως εκ τούτου παρουσιάζουν χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης.
Πηγή: skai.gr