Πράσινο φως στην Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική

Εγκρίθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η Οδηγία για την Θαλάσσια Στρατηγική. Η δράση αυτή αναμένεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ε.Ε. σχετικά με την προστασία των θαλασσών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας που λαμβάνει υπόψη όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον.
Ο κ. Γκλαβάκης τόνισε στην ολομέλεια, πως η Οδηγία αυτή θα συμβάλλει και στην βιωσιμότητα της αλιείας, αφού η δραστηριότητα των αλιέων εξαρτάται από την υγεία των θαλασσών και την ικανότητά τους να ανανεώνονται. Στην περίπτωση μάλιστα των κλειστών θαλασσών όπως η Μεσόγειος, η Στρατηγική αυτή αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο διότι η ρύπανση αγγίζει πλέον ανησυχητικά επίπεδα. Στην χώρα μας οι αλιευτικοί φορείς εκφράζουν όλο και πιο έντονα τις ανησυχίες τους για την υποβάθμιση των αλιευτικών ζωνών της Ελλάδας λόγω ρύπανσης των θαλασσών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γκλαβάκης ως εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε καταθέσει γνωμοδότηση για την σχετική Οδηγία η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα και έθετε τρεις κύριους στόχους:
― Να υιοθετηθούν όπου είναι δυνατόν κοινοί περιβαλλοντικοί δείκτες ώστε να καθορίζεται και να αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο η καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών.
― Να εκπονηθούν επιστημονικές μελέτες για το θαλάσσιο περιβάλλον καθώς η έλλειψη πληροφοριών για πολλά θαλάσσια οικοσυστήματα δεν επιτρέπει την εκτίμηση της περιβαλλοντικής τους κατάστασης.
― Να συμμετάσχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όχι μόνο των κρατών μελών, αλλά και των γειτονικών κρατών που μοιράζονται τις ίδιες θάλασσες. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της Στρατηγικής διαφορετικά είναι ανώφελο αν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα προστασίας και την ίδια στιγμή οι τρίτες χώρες εξακολουθούν να ρυπαίνουν ποικιλοτρόπως τις θάλασσες.
Ο κ. Γκλαβάκης ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του τόνισε ότι η Στρατηγική αυτή οφείλει να δώσει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην αλιεία, καθώς όλες οι μορφές θαλάσσιας ρύπανσης επηρεάζουν αυτή την δραστηριότητα και κατ` επέκταση τους αλιείς. Σημαντικό είναι επίσης να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές πτυχές του θέματος, διότι η αλιεία εξασφαλίζει πολλές θέσεις εργασίας και συμβάλλει επομένως στην οικονομική και κοινωνική συνοχή πολλών περιοχών, ιδίως των νησιωτικών.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr