Ο Λευκός οίκος μιλά για το πρωτόκολλο

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σκοτ Μακλίλαν βεβαίωσε, σήμερα, ότι η Ουάσινγκτον δεν άσκησε καμία πίεση στη Μόσχα παρακινώντας την να επικυρώσει το οικολογικό πρωτόκολλο του Κιότο με αντικείμενο την περιστολή του «φαινόμενου του θερμοκηπίου» σε πλανητική κλίμακα.
«Πάντοτε διακηρύξαμε ότι πρόκειται για αποφάσεις που καθεμία χώρα πρέπει να πάρει με τα δικά της κριτήρια», επισήμανε ο εκπρόσωπος. «Έτσι, κάθε χώρα θα καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα με τρόπο ανεξάρτητο», τόνισε ο εκπρόσωπος. Ούτε οι ΗΠΑ (πλην της Ρωσίας) έχουν επικυρώσει το οικολογικό πρωτόκολλο, κάτι που ανησυχεί τους ειδήμονες δεδομένου ότι αμφότερα τα κράτη έχουν έντονη βιομηχανική παραγωγή και παράγουν πολλών ειδών ρύπους από αυτούς που εντείνουν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
Πηγή: skai.gr