Δίμηνη διορία Κομισιόν σε Κύπρο και Μάλτα για τα “χρυσά διαβατήρια”

Δίμηνη διορία Κομισιόν σε Κύπρο και Μάλτα για τα “χρυσά διαβατήρια”

Διαδικασία επί παραβάσει εκκίνησε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κύπρου και της Μάλτας σχετικά με την υπόθεση των λεγόμενων «χρυσών διαβατηρίων».

Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών έχουν διορία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές που έλαβαν. «Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Κομισιόν ενδέχεται να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει ανησυχητική την απόδοση υπηκοότητας από αυτά τα κράτη μέλη (που είναι συνεπώς και απόδοση ευρωπαϊκής υπηκοότητας), με αντάλλαγμα προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις σε άτομα που δεν έχουν πραγματική σχέση με τα εν λόγω κράτη.

Αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι τέτοιες πρακτικές δεν είναι συμβατές με τις κοινοτικές αρχές και ειδικότερα με το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Εξαιτίας της φύσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, τέτοια συστήματα έχουν επιπτώσεις συνολικά για την Ένωση. Όταν ένα κράτος μέλος αποδίδει υπηκοότητα, ο ενδιαφερόμενος γίνεται αυτομάτως πολίτης της ΕΕ και χαίρει όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό το καθεστώς, όπως το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, διαμονής και εργασίας εντός της ΕΕ, ή το δικαίωμα της ψήφου σε τοπικές εκλογές καθώς και σε εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με βάση τα ανωτέρω η Κομισιόν τονίζει ότι δεν μπορούν κράτη - μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν μεμονωμένα συστήματα απόδοσης ιθαγένειας σε επενδυτές.

Πηγή: skai.gr