Προτεραιότητα στην δια βίου εκπαίδευση

Την προτεραιότητα που δίνει η Ελλάδα στη διά βίου εκπαίδευση και την πολυγλωσσία υπογράμμισε η Μαριέττα Γιαννάκου στο Συμβούλιο των υπουργών Παιδείας της ΕΕ.
Το Συμβουλιο διαπίστωσε καθυστερήσεις στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την κοινωνία της γνώσης και την καλύτερη διασύνδεση των εκπαιδευτικών συστημάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι, παρά τη γενική πολιτική συμφωνία που υπάρχει στην ΕΕ αναφορικά με την ανάγκη συμβολής του τομέα της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της απασχόλησης, ο τομέας της Παιδείας θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπηρετεί ευρύτερους στόχους και, συνεπώς, η αποδοτικότητά του δεν θα πρέπει να συναρτηθεί με την επίτευξη ποσοτικών στόχων.
Πηγή: skai.gr