Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης από 20 Νοεμβρίου σε έξι περιοχές του κέντρου

Σε εφαρμογή τίθεται από τις 20 Νοεμβρίου το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στις περιοχές Ψυρρή, Πλάκα, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι και Κολωνάκι. Το μέγιστο όριο στάθμευσης θα είναι τρεις ώρες, ενώ η στάθμευση θα κοστίζει από 50 λεπτά (για τη μισή ώρα) μέκαι και 6 ευρώ για τις 3 ώρες.
Ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται με ξυστές κάρτες, που οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται από τα περίπτερα, αλλά και μέσω κινητού τηλεφώνου.
Σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων, «σκοπός της προσπάθειας είναι αφενός η διασφάλιση της στάθμευσης των οχημάτων των κατοίκων στις αντίστοιχες προσδιοριζόμενες θέσεις, με την αποτροπή της στάθμευσης μη κατοίκων των περιοχών αυτών και αφετέρου η αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων επισκεπτών, η αύξηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η δραστική μείωση της παράνομης στάθμευσης, που προκαλεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα».
Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα ισχύει για μεν τις θέσεις των επισκεπτών κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00 για δε τις θέσεις κατοίκων και τις ειδικές θέσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό για όλες τις ημέρες και ώρες.
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Στις θέσεις αυτές θα μπορούν να σταθμεύουν μόνο οι κάτοικοι τις συγκεκριμένης ζώνης στάθμευσης, χωρίς χρονικό περιορισμό και έχουν υπολογιστεί συνολικά σε 2538 θέσεις.
Κάρτα στάθμευσης δικαιούται ο κάτοικος για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο της κατοχής του. Για την έκδοση της ειδικής κάρτας ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται με αίτηση του να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά: Επικυρωμένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους, αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, υπεύθυνη δήλωση και αίτηση.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α‹ ΦΑΣΗΣ
Κατά την πρώτη φάση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης οι περιοχές εφαρμογής του χωρίζονται στις ακόλουθες επτά ζώνες:
Ζώνη 1: Περιλαμβάνει την περιοχή της οδού Ρηγίλλης και του ξενοδοχείου HILTON.
Ζώνη 2: Περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της περιοχής Κολωνακίου με φυσικό όριο την πλατειά Δεξαμενής και την πλατειά Φιλικής Εταιρείας.
Ζώνη 3: Περιλαμβάνει την υπόλοιπη περιοχή του Κολωνακίου και το νότιο τμήμα της περιοχής του κέντρου.
Ζώνη 4: Περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της περιοχής του κέντρου και των Εξαρχείων.
Ζώνη 5: Περιλαμβάνει την περιοχή του εμπορικού τρίγωνου, διευρυμένη με τη λωρίδα της περιοχής του κέντρου μέχρι την Λεωφόρο Πανεπιστημίου.
Ζώνη 6: Περιλαμβάνει την περιοχή του Ψειρή και την περιοχή του Γέρανιου και
Ζώνη 7: Περιλαμβάνει την περιοχή της Πλάκας.
Πηγή: skai.gr