Συγκροτήθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

 Μετά τη θέσπιση του νέου πλαισίου λειτουργίας των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων, με τον νόμο 4692/2020, που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και αφορούσε την «Αναβάθμιση του Σχολείου», το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη συγκρότηση της νέας Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ).

   Η νέα ΔΕΠΠΣ αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:

 1.    Γεώργιος Τόμπρας του Σπυρίδωνος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Κλωνάρη του Ιωάννη, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 2.    Γείτονα Ζωή του Χρήστου, μέλος του ΔΣ του ΙΕΠ, ως αντιπρόεδρος, μετά από ορισμό του ΙΕΠ, όπως προβλέπεται στο νόμο, με αναπληρώτρια την Χαριτωνίδου Ανδρονίκη του Αναστασίου, Σύμβουλο Α΄ μέλος του ΔΣ του ΙΕΠ ως αναπληρώτρια αντιπρόεδρος.
 3.    Σοφία Λαμπροπούλου του Σπήλιου, μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Μπρούζο του Δημητρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 4.    Ζωή Κρόκου του Κωνσταντίνου, συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Ματθαίο Πατρινόπουλο του Αναργύρου
 5.    Ελευθέριος Μαστορίδης του Σπυρίδωνος, συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Παπαζήση του Γεωργίου, ως μέλη.
 6.    Δημήτριος Διαμαντίδης του Ιωάννη, εκπαιδευτικός, του Προτύπου Σχολείου 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας, με αναπληρωτή τον Ζήση Λυγατσίκα του Βασιλείου, εκπαιδευτικός του Προτύπου Σχολείου Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής
 7.    Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, διευθυντής, του Πειραματικού Σχολείου 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), με αναπληρώτρια την Μαρία Μπιμπούδη του Ιωάννη, διευθύντρια του Πειραματικού Σχολείου 6/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) ως μέλη.

Γραμματέας ορίστηκε η Φωτεινή Ηρωδιάδη του Ιωάννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαρελά του Κωνσταντίνου.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η ΔΕΠΠΣ ασκεί, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

 1.    Μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Πρότυπα (ΠΣ) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ).
 2.    Εισηγείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως ΠΣ ή ΠΕΙΣ.
 3.    Συντονίζει ανά βαθμίδα σχολείου την εφαρμογή της διαδικασίας των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και κλήρωσης για την εισαγωγή των μαθητών.
 4.    Εγκρίνει, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ, την τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος των ΠΣ και ΠΕΙΣ, κατόπιν εισήγησης των οικείων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠΕΣ).
 5.    Καθορίζει τον αριθμό των μαθητών που εισάγονται στην εισαγωγική τάξη των ΠΣ και ΠΕΙΣ κάθε βαθμίδας, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠΕΣ ή του διευθυντή ή προϊσταμένου του ΠΣ ή ΠΕΙΣ.
 6.  Εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των ΠΣ και ΠΕΙΣ και τη συνεργασία τους με ΑΕΙ, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.
 7.  Συνεργάζεται με ΑΕΙ, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.
Πηγή: skai.gr