Πέντε δικαστές Ενώσεις προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά των δηλώσεων πόθεν έσχες

Κατά του νόμου για τις δηλώσεις πόθεν έσχες προσέφυγαν πέντε δικαστικές ενώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 
Οι δικαστικές Ενώσεις επικαλούνται πληθώρα λόγων ακύρωσης του νέου νομικού πλαισίου για τις δηλώσεις του πόθεν έσχες, οι οποίοι συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την παραβίαση  συνταγματικών διατάξεων, όπως η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της αναλογικότητας
 
Η αίτηση των δικαστικών ενώσεων θα συζητηθεί στις 1/3/2019, ωστόσο οι προσφεύγοντες ζήτησαν την έκδοση προσωρινής διαταγής, ώστε να «παγώσει» η εφαρμογή του νόμου.

Πηγή: Δημήτρης Δαμιανός