Νέο Πρόεδρο για το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε η κυβέρνηση

Νέο Πρόεδρο για το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε η κυβέρνηση

Ρεπορτάζ: Ιωάννα Μάνδρου
 
Nέο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια επέλεξε το υπουργικό συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Το υπουργικό συμβούλιο επέλεξε τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου Ιωάννη Σαρμά, ανώτατο δικαστικό και κύρος και επιστημονική κατάρτιση, ενώ για τις πέντε κενές θέσεις στην αντιπροεδρία του Αρείου Πάγου ως  νέοι αντιπρόεδροι επελέγησαν οι αρεοπαγίτες, Αλτάvα Κoκκoβoύ, Iωάvvης Μαγγίvας, Γεώργιoς Κovτός, Ασπασία Μαγιάκoυ και Αβρoκόμη Θoύα.
 
Το υπουργικό συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση του έκανε ομόφωνα  δεκτή σχετική  πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα για τα νέα πρόσωπα που θα κάλυψαν την θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις πέντε κενές θέσεις των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.
 
Ο 62χρόνος νέος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς, σε δήλωσή του επισημαίνει: «Πιστεύω ότι σε δύο χρόνια η Ελλάδα θα διαθέτει το πλέον σύγχρονο  και αποτελεσματικό Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ευρώπη, με το υπάρχον ήδη  προσωπικό, δηλαδή με τους σημερινούς υπηρετούντες δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους».