Πολυνομοσχέδιο για πιο εύκολες μεταβιβάσεις ακινήτων - Ποιες ρυθμίσεις περιλαμβάνει

Το πολυνομοσχέδιο θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες από τη Βουλή

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σειρά ρυθμίσεων που αναμένεται να δώσουν ώθηση στην αγορά ακινήτων καθώς διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις τους, περιέχει το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες. Μεταξύ αυτών:  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε9 ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ : Πριν από την υποβολή – ψηφιακά ή μη – της δήλωσης φόρου μεταβίβασης , δωρεάς , γονικής παροχής ή κληρονομιάς ακινήτου,  ο φορολογούμενος πρέπει να μπαίνει στο στην καρτέλα του ακινήτου που υπάρχει στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ για να ελέγξει αν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάζεται είναι ορθά και να κάνει τις απαραίτητες , αν χρειάζεται, διορθώσεις στο Ε9. Τη δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία πρέπει να τη μεταφέρει και στο επόμενο έτος. Την ίδια υποχρέωση έχει και αυτός που αποκτά το ακίνητο υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη κάποια δικαιώματα επί του ακινήτου.  

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε9 ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Αμέσως μόλις ο συμβολαιογράφος αναρτήσει το συμβόλαιο της μεταβίβασης στην εφαρμογή myPROPERTY, αυτόματα δημιουργείται και υποβάλλεται ψηφιακά τροποποιημένη δήλωση Ε9 με τις απαιτούμενες αλλαγές στα στοιχεία του ακινήτου.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ : Ορίζεται ότι στις περιπτώσεις επαχθούς μεταβίβασης ακινήτου ( όχι δηλαδή αγορά αλλά κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή) το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ το οποίο υποχρεωτικά επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο, πιστοποιεί ότι το ακίνητο έχει περιληφθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των 5 προηγούμενων της μεταβίβασης ετών αλλά όχι και ότι έχει καταβληθεί ο φόρος όπως ίσχυε έως τώρα.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΟΡΩΝ : Επίσης στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου από επαχθή αιτία καταργείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού που βεβαίωνε ότι έχουν εξοφληθεί οι φόροι κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών που αναλογούν στο ακίνητο.  

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ : Εφόσον κατά την μεταβίβαση του ακινήτου, υπάρχουν ρυθμισμένα χρέη του φορολογούμενου τότε το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με παρακράτηση 70% του τιμήματος , εφόσον το τίμημα δεν είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας έως το ύψος των οφειλών.  

Αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000€ τότε το ποσοστό παρακράτησης τοποθετείται στο 50%. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ : Άλλη ρύθμιση προβλέπει ότι τα ποσοστά παρακράτησης μπορούν να τροποποιούνται αλλά και να ορίζονται ποσοστά παρακράτησης ακόμη και στις περιπτώσεις μη ληξιπρόθεσμων οφειλών που προκύπτουν από φόρο κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών και από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr