Επιστράτευση και συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ λόγω πανδημίας

Επιστράτευση και συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ λόγω πανδημίας

Της Ναντίν Χαρδαλιά

Πλήθος ρυθμίσεων για την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ και την ανταπόκρισή του στις αυξανόμενες ανάγκες που ανακύπτουν εξαιτίας της πανδημίας, περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Από τις ρυθμίσεις ξεχωρίζει η προαιρετική επιστράτευση συνταξιούχων ιατρών (έως 30/6/2021) και υγειονομικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα για 4 ακόμα μήνες έως τις 28/2/2021.  

Δείτε την τροπολογία εδώ 

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης - έως 30/6/2021 -συνταξιούχων ιατρών των αναγκαίων ειδικοτήτων στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του ΕΣΥ. Σύμφωνα  με τη ρύθμιση θα τους ανατεθούν καθήκοντα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας και θα αποζημιωθούν με το ποσό των ακαθάριστων συντάξεών τους κύριων κι επικουρικών μειωμένο κατά 30%, με εξαίρεση τους συνταξιούχους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στην εντατικολογία.    

Σημειώνεται ότι η απασχόλησή τους μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο, δηλαδή, έως 31/12/2021 εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι έκτακτες υγειονομικές ανάγκες από την πανδημία. Η ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια εκείνης που ψηφίστηκε πρόσφατα και έδινε τη δυνατότητα παραμονής για 6 ακόμα μήνες στο ΕΣΥ γιατρών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους.  

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται για 4 ακόμα μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 28/2/2021, η δυνατότητα του Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας να εντάσσει με ατομική σύμβαση στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του ΕΣΥ, εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα. Και για την εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράτασης για 6 επιπλέον μήνες μέχρι το τέλος του έτους.

Με άλλη ρύθμιση θεωρούνται έγκυρες για την κανονική καταβολή στους δικαιούχους οι συμβάσεις απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού, οι οποίες εγκρίθηκαν μέχρι και τις 30/9/2020 και έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν έως και τις 31/12/2020.

Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα  μεταφοράς και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ιδιωτικές δομές υγείας ανασφάλιστων ασθενών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αναδρομικά από την 1η/9/2020  έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 με την κάλυψη των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ μέσω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Υγείας.

Την ίδια ώρα και με στόχο την αγορά ικανών ποσοτήτων εξοπλισμού για τη θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού, παρέχεται έως και τις 28/2/2021 , κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (πλην όσων ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο) η δυνατότητα στο ΙΦΕΤ Α.Ε. να απευθύνει πρόσκληση και σε οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια διαδικασιών έκτακτης προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού ή της ανάθεσης των διαδικασιών στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.