ΣτΕ: NAI στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

ΣτΕ: NAI στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

Της Ιωάννα Μάνδρου

Ρωγμή στην νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε διαμορφωθεί με απόφαση της Ολομέλειάς του το 2017, όταν είχε κριθεί, ότι είναι αντισυνταγματική η καθιέρωση του μέτρου για ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές, επέφερε νεότερη απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.

Το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με οριακή πλειοψηφία μίας ψήφου, έκρινε συνταγματικό το μέτρο των ανοικτών καταστημάτων τις Κυριακές, δημιουργώντας νέα δεδομένα, τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν, υπό προϋποθέσεις, αν στο μέλλον επιλεγεί, να διευρυνθεί με νόμο το καθεστώς του ανοίγματος των καταστημάτων για περισσότερες Κυριακές η σε περισσότερες περιοχές απ ότι ισχύει σήμερα.

Το 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του είχε κρίνει, αντισυνταγματικό το άνοιγμα των καταστημάτων με το επιχείρημα ότι «το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τους πάσης φύσεως εργαζομένους και απασχολούμενους το δικαίωμα ελεύθερου χρόνου και της απόλαυσης του ατομικώς  και από κοινού με την οικογένεια τους, ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας».

Με την τωρινή απόφαση, κρίνεται συνταγματική η ρύθμιση ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, με το σκεπτικό της πλειοψηφίας να κινείται στην κατεύθυνση, ότι η ρύθμιση που ισχύει δεν είναι γενική, αλλά αφορά κάποιες Κυριακές και συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα η πλειοψηφία των δικαστών έκριναν ότι  η ισχύουσα ρύθμιση δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας καθώς η εξαίρεση λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις Κυριακές δεν εισήχθη αδιακρίτως, αλλά μόνο στο αναγκαίο και ικανό μέτρο, δηλαδή σε περιφέρειες και περιοχές στις οποίες διαπιστωμένα υφίσταται αξιόλογη - σε εθνική κλίμακα - τουριστική κίνηση.

Πράγματι, σημειώνει η πλειοψηφία, η επίμαχη υπουργική απόφαση επιδιώκει θεμιτό και πρόδηλο σκοπό γενικού συμφέροντος,  ο οποίος συνίσταται στο τομέα του τουρισμού, η τόνωση και η ενίσχυση του οποίου (τουρισμού) είναι αναγκαία, καθώς αποτελεί βασικό τομέα της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ο ανταγωνισμός.