Βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας

Βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας
Κατά δέκα θέσεις βελτίωσε η Ελλάδα τη θέση της στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι χωρών μελών του ΟΟΣΑ που εισήγαγαν τουλάχιστον τέσσερις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη σύσταση εταιρειών, την προστασία των επενδυτών, την πληρωμή των φόρων και τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού κώδικα.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας ανέβηκε από την 106η θέση στην 96η, μεταξύ 181 χωρών.
Πηγή: skai.gr