ΟΕΕ: Μόλις δυο στις 10 εταιρίες έχουν δάνειο με επιτόκιο κάτω του 4%

Shutterstock.com
Τους λόγους της έλλειψης ρευστότητας που κυριαρχεί στην ελληνική οικονομία αλλά και τη δυσπιστία στην αγορά για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων προσπαθεί να εντοπίσει νέα έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Τα θέματα που εξετάζονται είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, το κόστος δανεισμού τους καθώς και οι λόγοι, για τους οποίους διστάζουν να προχωρήσουν σε νέο δανεισμό. 

Απαντήσεις κλήθηκαν να δώσουν 908 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, κάθε μεγέθους και από τη συντριπτική πλειονότητα των κλάδων της οικονομίας.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας:

Το 65% δηλώνει ότι η κερδοφορία της επιχείρησής του μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερή την τελευταία πενταετία, ενώ μόνο 12% δήλωσε ραγδαία αύξηση των κερδών του.

Μόλις το 17%, δηλαδή λιγότεροι από δύο στους δέκα, σκοπεύουν να ζητήσουν ρύθμιση των δανείων τους.

Εξ αυτών, το 12% επιθυμεί λύση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ το 55% σε συνεργασία με τις τράπεζες.

Μία στις δύο επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δανείου κάτω των 10.000 ευρώ. Όμως, μόνο δύο στις δέκα έχουν συνάψει δάνειο με επιτόκια χαμηλότερα του 4%. Τα υψηλά επιτόκια αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη σύναψη νέων δανείων.

Έξι στις δέκα εταιρείες (57%) δεν προτίθενται να ζητήσουν νέο δάνειο στο άμεσο μέλλον, με αποτέλεσμα τη μη τόνωση της ρευστότητάς τους, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων (77%).

Πηγή: skai.gr