Κλείσιμο

Επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία

Επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία (Σμύρνη) διοργανώνει στο διάστημα 26-30 Σεπτεμβρίου 2007 ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ), στο πλαίσιο του έργου \"Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας-ΠΠΚΚΜ\" και συγκεκριμένα ενόψει της υλοποίησης της δράσης με τίτλο \"Προβολή και διεθνής τεχνολογική συνεργασία του ΠΠΚΚΜ\".

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΣΒΒΕ, στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας και δικαίωμα συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή έχουν όλες οι επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας (ΠΠΚ) Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ένωση φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σκοπός είναι η ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτομικών επιδόσεων της περιοχής και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας.

Ο ΠΠΚΚΜ υλοποιείται από φορείς, εταιρίες, πανεπιστήμια και ινστιτούτα της περιοχής. Επικεφαλής της δράσης είναι φορείς όπως: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Πηγή: skai.gr