Δημοπρασία εντόκων γραμματίων, με στόχο την άντληση 875 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιεί την Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Τα γραμμάτια θα έχουν διάρκεια έξι μηνών (26 εβδομάδων), με ημερομηνία ωρίμανσης την 6η Μαρτίου του 2015.

Πηγή: Πηγή: ΑΜΠΕ