Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 869 νέα κρούσματα σε Αττική- 200 Θεσσαλονίκη- 98 Αχαία (Λίστα)
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 869 νέα κρούσματα σε Αττική- 200 Θεσσαλονίκη- 98 Αχαία (Λίστα)
Μια ανάσα από τα 1000 κρούσματα κορωνοιού μόνο στην Αττική, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, αφού εκεί όπως αναφέρει ο…
24/02/2021 - 17:51
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 396 νέα κρούσματα σε Αττική -85 Θεσσαλονίκη- 65 Αχαία (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 396 νέα κρούσματα σε Αττική -85 Θεσσαλονίκη- 65 Αχαία (ΛΙΣΤΑ)
 Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 396 σε σύνολο 884 . Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις…
22/02/2021 - 17:50
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 437 νέα κρούσματα σε Αττική - 57 Θεσσαλονίκη- 79 Αχαΐα (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 437 νέα κρούσματα σε Αττική - 57 Θεσσαλονίκη- 79 Αχαΐα (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 437 σε σύνολο 884 . Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις…
21/02/2021 - 17:45
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 680 νέα κρούσματα σε Αττική - 155 Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 680 νέα κρούσματα σε Αττική - 155 Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 680 σε σύνολο 1424 . Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις…
20/02/2021 - 17:43
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 741 νέα κρούσματα σε Αττική - 142 Θεσσαλονίκη- 104 Αχαΐα (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 741 νέα κρούσματα σε Αττική - 142 Θεσσαλονίκη- 104 Αχαΐα (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 741 σε σύνολο 1460. Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις…
19/02/2021 - 17:39
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 538 νέα κρούσματα σε Αττική -144 Θεσσαλονίκη-70 Αχαΐα (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 538 νέα κρούσματα σε Αττική -144 Θεσσαλονίκη-70 Αχαΐα (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 538 σε σύνολο 1121. Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις…
16/02/2021 - 18:48
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 328 νέα κρούσματα σε Αττική - 56 Θεσσαλονίκη- 62 Αχαΐα  (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 328 νέα κρούσματα σε Αττική - 56 Θεσσαλονίκη- 62 Αχαΐα (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 328 σε σύνολο 698. Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις 56…
15/02/2021 - 17:54
0 ΣΧΟΛΙΑ
Χάρτης κορωνοϊού στην Ελλάδα: 762 νέα κρούσματα σε Αττική -128 σε Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Χάρτης κορωνοϊού στην Ελλάδα: 762 νέα κρούσματα σε Αττική -128 σε Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα  νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 762 σε σύνολο 1410. Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις…
12/02/2021 - 17:51
0 ΣΧΟΛΙΑ
Χάρτης κορωνοϊού στην Ελλάδα:  676 νέα κρούσματα σε Αττική - 129 σε Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Χάρτης κορωνοϊού στην Ελλάδα: 676 νέα κρούσματα σε Αττική - 129 σε Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα  νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 676 σε σύνολο 1327. Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις ανέρχονται στις…
11/02/2021 - 17:37
0 ΣΧΟΛΙΑ
Χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 795 νέα κρούσματα στην Αττική-112 Αχαΐα-101 Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Χάρτης κορωνοϊού σε Ελλάδα: 795 νέα κρούσματα στην Αττική-112 Αχαΐα-101 Θεσσαλονίκη (ΛΙΣΤΑ)
Στην Αττική εντοπίζονται περισσότερα τα μισά νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας, φτάνοντας τα 795 σε σύνολο 1496. Στη Θεσσαλονίκη οι νέες μολύνσεις…
10/02/2021 - 17:40
0 ΣΧΟΛΙΑ