Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.607 νέα κρούσματα σε Αττική -334 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.607 νέα κρούσματα σε Αττική -334 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 3.565  νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι  1.607 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. …
20/07/2021 - 18:16
0 ΣΧΟΛΙΑ
Χάρτης κορωνοϊού στην Ελλάδα: 720 κρούσματα σε Αττική σε 221 Κρήτη (λίστα)
Χάρτης κορωνοϊού στην Ελλάδα: 720 κρούσματα σε Αττική σε 221 Κρήτη (λίστα)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 1834 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 720 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Την…
19/07/2021 - 17:37
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 610 νέα κρούσματα σε Αττική - 206 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 610 νέα κρούσματα σε Αττική - 206 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 1.558 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 610 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Αναλυτικότερα…
18/07/2021 - 17:37
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1165 νέα κρούσματα σε Αττική - 258 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1165 νέα κρούσματα σε Αττική - 258 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα  νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι  μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Αναλυτικότερα τα…
17/07/2021 - 17:40
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1216 νέα κρούσματα σε Αττική -275 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1216 νέα κρούσματα σε Αττική -275 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα  νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι  μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Αναλυτικότερα τα…
16/07/2021 - 17:35
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.190 νέα κρούσματα σε Αττική - 310 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.190 νέα κρούσματα σε Αττική - 310 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 2.794 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 1.190 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο.  …
15/07/2021 - 17:41
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.423 νέα κρούσματα σε Αττική - 323 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.423 νέα κρούσματα σε Αττική - 323 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 2.938 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 1.423 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. …
14/07/2021 - 18:03
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.571 νέα κρούσματα σε Αττική - 284 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 1.571 νέα κρούσματα σε Αττική - 284 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 3.109 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 1571 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Αναλυτικότερα…
13/07/2021 - 17:48
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 892  νέα κρούσματα σε Αττική - 252 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 892 νέα κρούσματα σε Αττική - 252 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 2.065 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 892 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Αναλυτικότερα…
12/07/2021 - 17:35
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα:  639 νέα κρούσματα σε Αττική - 189 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Ο χάρτης του κορωνοϊού στην Ελλάδα: 639 νέα κρούσματα σε Αττική - 189 σε Κρήτη (ΛΙΣΤΑ)
Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική καθώς από τα 1.465 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 639 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Αναλυτικότερα…
11/07/2021 - 17:35
0 ΣΧΟΛΙΑ