στρατός

διαβάστε νέα και ειδήσεις για στρατός
Αττική: Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής

Ελλάδα

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 ευρώ). Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε σήμερα στη διαύγεια.

0 0