Επιστολή ντοκουμέντο: Έχασαν το γιο τους στον Αττίλα – Αρνήθηκαν την κρατική στήριξη (pic)

Επιστολή ντοκουμέντο του πατέρα του 20χρονου Δεκανέα Πολυβολητή Κύπρου Γ. Ιωάννου του 3ου Λόχου του 211ΤΠ της Λευκωσίας, ο οποίος θυσιάστηκε πολεμώντας τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 1974 έδωσε στη δημοσιότητα το sigmalive. 

O  Κύπρος Γ. Ιωάννου έχασε τη ζωή του στην πρώτη γραμμή του πυρός στον Τράχωνα, και σε κάτι κιτρινισμένα έγγραφα αποκαλύπτεται η χειρόγραφη επιστολή των γονιών του, που όχι μόνο αρνήθηκαν κρατική στήριξη, αλλά προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την κυπριακή πολιτεία στον αγώνα της.

«Ουδέποτε δε εγώ και η σύζυγός μου θα στέρξωμεν να προσπορησθώμεν όφελος εκ της δυστυχίας του παιδιού μας» υπογραμμίζει ο πατέρας του Γεώργιος Κ. Ιωάννου. 

 
 Η επιστολή του Γεωργίου Ιωάννου αναλυτικά:
 
«Αρ. Φακ. Ε.Χ. 2/76 (57)
 
Εν Λευκωσία τη 29η Ιουν. 1976.
 
Έντιμον Κον Μ. Κωνσταντινίδην,
 
Πρόεδρον Επιτρ. Χορηγημάτων.
 
Έντιμε Κε.
 
Ευχαριστών υμάς δι’ επιστολήν σας 21ης τρέχ. λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω ότι, αληθώς ο υιός μου Κύπρος Γ. Ιωάννου, δυστυχώς ελλείπει από της 22ας Ιουλίου 1974, ενώ υπηρέτη εις τον 3ον Λόχον, υπό τον Λοχ. Χαρ. Λότταν.

Η εξαφάνησίς του μάς θλίβει βαθύτατα και ζώμεν μόνον με την ελπίδα της επιστροφής του, ουδέποτε δε εγώ και η σύζυγός μου θα στέρξωμεν να προσπορησθώμεν όφελος εκ της δυστυχίας του παιδιού μας.
 
Εν αντιθέσει δηλώνομεν κατηγορηματικώς, ότι εάν η Κυβέρνησις μας το ζητήση, είμεθα έτοιμοι να συνδράμωμεν όχι μόνον υλικώς, αλλά και με την ζωήν μας ακόμη, διά την επιστροφήν όλων των αγνοουμένων, οποτεδήποτε καταστεί τούτον αναγκαίον.
 
Εάν δε τούτο καταστή αδύνατον ένεκα λόγων υπεράνω των δυνάμεών μας, μία ας είναι η παρηγοριά μας: ότι ο υιός μας έπεσεν ενδόξως αξιοποιών εις το ακέραιον το αρχαίον ρητόν «Ή ταν, ή επί τας», και η Πατρίς ας του δώση την προσήκουσαν τιμήν.
 
Μεθ’ υπολήψεως,
Γεώργιος Κ. Ιωάννου,
Αγαπήνορος 7 Λ/σία».

Σημείωση: Τα Μαρτυρικά Οστά του Ήρωα Κύπρου Ιωάννου εντοπίστηκαν στη γη του Τράχωνα όπου θυσιάστηκε μαχόμενος, δεκαετίες μετά τον θάνατο των γονιών του, Γιώργου και Λουκίας.
 

Πηγή: sigmalive.com