Μεγάλες διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές του νότιου μισού της Αγγλίας και στην Ουαλία προκαλούν προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και σε αεροδρόμια.

Πολλές περιφερειακές εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος επικαλούνται τεχνική βλάβη στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, με αναφορές για απότομη αύξηση της τάσης του ρεύματος νωρίτερα το απόγευμα.

Στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις έχουν αναφερθεί προβλήματα με φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους.

Καθυστερήσεις έχουν προκληθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στην αναχώρηση πτήσεων από αεροδρόμια του Λονδίνου.

Εκτός λειτουργίας τέθηκε προς στιγμή και μία από τις γραμμές του υπογείου ηλεκτρικού σιδηροδρόμου του Λονδίνου.

Πηγή: Θανάσης Γκαβός - Λονδίνο