Επιμέλεια: Χαρά Σώτα

Η εκμάθηση τεχνολογίας και προγραμματισμού είναι ένα ισχυρό εργαλείο για διάφορους τομείς της σύγχρονης ζωής. Από τον εντοπισμό μιας απάτης και τη διαχείριση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Google, μέχρι τη δημιουργία προτάσεων και κριτικής σε ταινίες του Netflix. H Google, το Netflix και η έρευνα των πλανητικών συστημάτων βασίζεται στους ίδιους αλγόριθμους, σύμφωνα με ερευνητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο.

Ο Ταμάγιο έχει αναπτύξει μια μελέτη στην οποία υποστηρίζει ότι οι ίδιοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από τη Google και το Netflix, χρησιμοποιούνται και από τους επιστήμονες για να καθορίσουν αν τα πλανητικά συστήματα είναι σταθερά ή όχι.

«Στο παρελθόν έχουμε αποπειραθεί να καταλάβουμε εάν τα πλανητικά συστήματα είναι σταθερά με μεθόδους που δεν θα μπορούσαν να χειριστούν τον όγκο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται», αναφέρει ο Ταμάγιο, επικεφαλής της μελέτης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη σταθερότητα των πλανητικών συστημάτων, καθώς αυτό μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το πώς δημιουργήθηκαν, όπως υποστηρίζει ο ερευνητής και προσθέτει πως υπάρχουν πολλές και διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για άντληση τέτοιου είδους πληροφοριών, αλλά δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και τη μάζα των πλανητών.

Η μέθοδος που βασίζεται στην εκμάθηση αλγορίθμων μπορεί, σύμφωνα με τον Ταμάγιο, να λύσει το πρόβλημα αυτό. «Μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο, επειδή η πρόβλεψη της σταθερότητας ενός συστήματος μας επιτρέπει να μάθουμε περισσότερα για το ίδιο το σύστημα», λέει ο Ταμάγιο.

Επομένως, η χρήση μηχανημάτων και η εκμάθηση της τεχνολογίας αποτελούν δεξιότητες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα πιο απλά συστήματα έως και στα πιο περίπλοκα.
 

Πηγή: Science Daily