Βουλή: Ένα νομοσχέδιο την εβδομάδα και με λίγους λόγω κορωνοϊού

Βουλή: Ένα νομοσχέδιο την εβδομάδα και με λίγους λόγω κορωνοϊού

Της Ναντίν Χαρδαλιά

Την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πρόληψης έναντι του κορωνοϊου στη Βουλή, αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής, περιστέλλοντας ακόμη περισσότερο το νομοθετικό έργο στο απολύτως απαραίτητο.

Συζήτηση και ψήφιση μόνο ενός νομοσχεδίου ανά εβδομάδα

Αναλυτικότερα, στα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν για τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του Κοινοβουλίου, εντάσσεται η ψήφιση μόλις ενός νομοσχεδίου ανά βδομάδα με προτεραιότητα εκείνα που σχετίζονται με τα κυβερνητικά μέτρα πρόληψης ή ενίσχυσης συγκεκριμένων ομάδων που έχουν ληφθεί με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Πρακτικά κάθε νομοσχέδιο θα συζητείται σε μία μόνο συνεδρίαση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κάθε Τρίτη και θα ψηφίζεται από την Ολομέλεια σε μία επίσης συνεδρίαση κάθε Πέμπτη, με τη διαδικασία της οργανωμένης συζήτησης, δηλαδή, με τη συμμετοχή μόνο του επισπεύδοντος υπουργού, των εισηγητών και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων και εφόσον χρειαστεί ενός ομιλητή από κάθε κόμμα, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

Κοινοβουλευτικές πηγές σημείωναν πως παρότι η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμα προς κατάθεση σειρά νομοσχεδίων (Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περί συναθροίσεων, Εταιρική διακυβέρνηση, Καταδυτικός Τουρισμός, Κυρώσεις οδηγιών του υπουργείων Δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμού της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας) θα εισάγονται κατά προτεραιότητα τις επόμενες εβδομάδες νομοσχέδια που αφορούν ζητήματα που συνδέονται κυρίως με τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων όπως η κύρωση των πρόσφατων ΠΝΠ

Μια αντί 3 ημέρες ο κοινοβουλευτικός έλεγχος

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε επίσης, η μείωση του προφορικού κοινοβουλευτικού ελέγχου (σ.σ. συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων) σε μία ημέρα την εβδομάδα έναντι τριών που ίσχυε μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα το πρωί κάθε Πέμπτης πριν από την ψήφιση του εκάστοτε νομοσχεδίου.

Ο  γραπτός κοινοβουλευτικός έλεγχος θα διεξάγεται δια της ηλεκτρονικής κατάθεσης όλων των μέσων, με αύξηση της προθεσμίας απάντησης των υπουργείων στις 40 από 25 σήμερα.

Ετοιμότητα για Διάσκεψη Προέδρων με τηλεδιάσκεψη

Η επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων πρόκειται να γίνει επίσης με μειωμένη σύνθεση και εξουσιοδότηση του Προέδρου της Βουλής να ενημερώνει σχετικώς, ενώ ο Κώστας Τασούλας, ενημέρωσε πως αν κριθεί αναγκαίο υπάρχει η τεχνική δυνατότητα για συνεδρίαση των μελών της με τηλεδιάσκεψη.

Η Βουλή λειτουργεί ήδη με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό προσωπικού για την κάλυψη των βασικών λειτουργιών της και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη κλείσει ή υπολειτουργούν τα περιφερειακά κτίρια της.

Πηγή: skai.gr