Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα χαρτιά

Σε εθελοντική βάση και εκτός σχολικού ωραρίου πραγματοποιείται στα ελληνικά σχολεία η περιβαλλοντική εκπαίδευση, αν και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμά τους ήδη από το 1982.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι συμμετείχαν στα περιβαλλοντικά προγράμματα μόνο τα 90 από τα 250 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον έχει εισαχθεί στα σχολεία των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών από τη δεκαετία του ΄70 και ενισχύονται με κρατικά κονδύλια.
Πηγή: skai.gr