Πανελλήνιες 2019: Αυτή είναι η εγκύκλιος με αλλαγές στα ειδικά μαθήματα

ΑΠΕ
Εγκύκλιο που αφορά αλλαγές σχετικά με την εξέταση η μη ειδικών μαθημάτων, στο πλαίσιο εισαγωγής στα τμήματα Περιβάλλοντος και Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο , δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β΄ 623/26-2-2019) η αριθ. Φ.253.1/26579/Α5/20-2-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει» αναφορικά με τα εξεταζόμενα σε πανελλαδικό επίπεδο ειδικά .

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εισαγωγή στο Τμήμα Περιβάλλοντος, που ιδρύθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα γίνεται χωρίς εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Παράλληλα, για το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ειδικά και μόνο για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: "Αγγλικά", "Γαλλικά", "Γερμανικά", "Ιταλικά", ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο ειδικό μάθημα "Αγγλικά"».
Πηγή: skai.gr