Μέχρι τα μεσάνυχτα οι αιτήσεις για οικοδομικές άδειες για οικόπεδα εκτός σχεδίου ως 4 στρέμματα

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του ΤΕΕ - Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση το τοπογραφικό διάγραμμα και τα συμβόλαια ιδιοκτησίας

Μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα έχουν δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι, με τη βοήθεια των μηχανικών τους, να καταθέσουν αίτηση για προέγκριση οικοδομικής άδειας για οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων (4) στρεμμάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση το τοπογραφικό διάγραμμα και τα συμβόλαια ιδιοκτησίας.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και μηχανικοί ζητούν παράταση της προθεσμίας, διότι δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης. 

Πηγή: skai.gr