Επαναστατικό διαγνωστικό μηχάνημα απέκτησε η χώρα μας

Ένα νέο επαναστατικό διαγνωστικό μηχάνημα, το «βιολογικό καταγραφέα», απέκτησε και η χώρα μας, το οποίο μπορεί μέσα σε 30 λεπτά να απεικονίσει όλους τους ζώντες ιστούς, υγιείς και παθολογικούς.
Το μηχάνημα αυτό διαθέτει παράλληλα, αξονικό τομογράφο τελευταίας γενιάς, και τομογράφο ποζιτρονίων, και μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους όγκους, ακόμα και τους μικρότερους, τα νευρολογικά προβλήματα καθώς και τα καρδιολογικά.
Πηγή: skai.gr