Τροπολογία για χρέη κατασκευαστικών εταιριών

Τη δυνατότητα στις κατασκευαστικές εταιρίες να εξοφλήσουν τα χρέη τους, προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με ευνοϊκούς όρους, δίνει τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή, οι υπουργοί Οικονομίας, ΠΕΧΩΔΕ και Απασχόλησης.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι, που αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και λοιπών οργανισμών του δημόσιου τομέα θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε πληρώνοντας εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων επιβαρύνσεων είτε σε 96 δόσεις με έκπτωση 50%.
Προϋπόθεση για τους συγκεκριμένους οφειλέτες είναι να καταθέσουν στο ΙΚΑ εγγυητική επιστολή, ισόποση των χρεών τους.
Πηγή: skai.gr