Πώληση δικαιωμάτων έρευνας από τα ΕΛΠΕ

Πώληση δικαιωμάτων έρευνας  από τα ΕΛΠΕ
Η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη συμφωνία μεταβίβασης των δικαιωμάτων της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη Λιβύη αντί 151 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχει με 20% σε κοινοπρακτικό σχήμα στη Λιβύη (Woodside 45% και Repsol 35%), στο οποίο έχουν παραχωρηθεί από την κρατική εταιρεία NOC της Λιβύης δικαιώματα Ε&Π σε έξι περιοχές (πέντε στη λεκάνη της Sirte και μία στο Murzuq) και το δικαίωμα περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την ανάπτυξη και παραγωγή μιας ακόμη περιοχής στο Murzuq.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου στην έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων, τα ΕΛΠΕ προχώρησαν σε διερεύνηση της διεθνούς αγοράς εξετάζοντας τις στρατηγικές της επιλογές σχετικά με τις υφιστάμενες παραχωρήσεις που διαθέτει στη Λιβύη.

Κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις πρακτικές της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, και μετά από διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε η μεταβίβαση των ανωτέρω δικαιωμάτων στον Γάλλο-βελγικό ενεργειακό όμιλο GDF Suez.

Η μεταβίβαση έχει εγκριθεί από την κρατική εταιρία NOC και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την κυβέρνηση της Λιβύης.

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, με βάση τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών, η δυναμικότητα των περιοχών εστιάζεται στην ανεύρεση κυρίως φυσικού αερίου κι όχι πετρελαίου, όπως ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις.

Επιπλέον, απαιτούνται υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων ποσοτήτων φυσικού αερίου.

Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται σε 151 εκατ. δολ. (104 εκατ. ευρώ), υπερκαλύπτοντας τις ιστορικές δαπάνες έρευνας σε αυτές τις περιοχές, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η κάλυψη όλων των ερευνητικών δαπανών (εκτιμώνται σε περίπου 20 εκατ. δολ.) των ΕΛΠΕ για το 2008.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή επιπλέον τιμήματος σε περίπτωση νέων μελλοντικών ανακαλύψεων πέραν των σημερινών εκτιμήσεων.

Σύμβουλος των ΕΛΠΕ στη συναλλαγή ήταν η Standard Chartered Bank.
Πηγή: skai.gr