Οι κατευθύνσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης

Την έναρξη διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος κήρυξε ο υπουργός Οικονομικών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών. Όπως εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου, η πλήρης απόδοση στα έσοδα από την αλλαγή του φορολογικού συστήματος θα υπάρξει από το 2011, καθώς αυτό θα εφαρμοστεί στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2010.
 
Η πρώτη συνάντηση των συντονιστών διαλόγου συγκαλείται την ερχόμενη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και την επόμενη θα γίνει συνάντηση των ομάδων εργασίας και ταυτόχρονα αρχίζει και η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στις αρχές Μαρτίου το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή.

Όπως τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, το πλαίσιο του διαλόγου θα περιλαμβάνει την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των χαριστικών φοροαπαλλαγών και την επαναφορά των φόρων κληρονομιάς και γονικών παροχών, ενώ στις σκέψεις του υπουργείου είναι η δυνατότητα προπληρωμής του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τους ιδιώτες.

Ακόμα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι είναι η τελευταία χρονιά που αποστέλλεται έντυπο υλικό για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης και απο το 2011 οι φορολογικές δηλώσεις θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των ΚΕΠ.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναγνώρισε ότι η μείωση των επιδομάτων στο δημόσιο τομέα κατά 10%, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων το 2010 σε ποσοστό κατά μέσο όρο 3% με 4%.

Δίκαιο φορολογικό σύστημα

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επισήμανε ότι από το 2001 τα φορολογικά έσοδα μειώνονται συνεχώς , με αποτέλεσμα το 2009 να ανήλθαν στο 19%, ενώ το σύνολο των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους στην Ελλάδα είναι κάτω του 20%, όταν στην Ευρωζώνη είναι 25% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26%.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ένα φορολογικό πλαίσιο που να είναι δίκαιο, αναδιανεμητικό, αποτελεσματικό, αποδοτικό, απλό και διαφανές και προανήγγειλε ότι η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα απλωθεί παντού, όπως στη φορολόγηση φυσικών προσώπων, στη φορολόγηση επιχειρήσεων, στη φοροδιαφυγή, στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και τις αλλαγές στη φορολογική διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η υστέρηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται:

- Στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή

- Στην περιορισμένη προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας

- Στους ελλιπείς ελεγκτικούς μηχανισμούς

- Στις στρεβλώσεις που προκαλεί το ίδιο σύστημα φορολόγησης π.χ. αυτοτελής φορολόγηση, απαλλαγές χωρίς στόχευση, κλπ) και

- Στην απουσία ισχυρών κινήτρων συμμόρφωσης και αποκάλυψης της φορολογητέας ύλης.

Φυσικά πρόσωπα

Οι κατευθύνσεις για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων είναι οι εξής:

- γενίκευση του πόθεν έσχες στις φορολογικές δηλώσεις

- ενιαία προοδευτική τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα

- κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης και χαριστικών φοροαπαλλαγών

- φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων

- λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων

- σύστημα έκπτωσης φόρου μέσω αποδείξεων και

- φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών.

Οι επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις για τη φορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ο κ. Παπακωνσταντίνου προσδιόρισε τις εξής:

- Διαχωρισμός διανεμομένων και αδιανέμητων κερδών

- Υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα και δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς των φορολογικών υπηρεσιών, κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και φορολόγηση των συναλλαγών με off-shore.

Ακίνητη περιουσία

Για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας οι κατευθύνσεις είναι:

- επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο από εκείνο που ίσχυε.

- εφαρμογή από το 2010 της προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Φοροδιαφυγή

Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών οι βασικές κατευθύνσεις είναι:

- Έλεγχος του πόθεν έσχες σε όλους τους εφοριακούς και παύση καθηκόντων σε όσους αποδεικνύεται ότι δεν δικαιολογούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία από τα εισοδήματά τους.

-Ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς καυσίμων για την πάταξη του λαθρεμπορίου.

-Κατάρτιση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ενός προγράμματος στοχευμένων διασταυρώσεων και διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων στη βάση των ευρημάτων.

-Δημοσιοποίηση εισοδημάτων και φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα στο διαδίκτυο (εφαρμογή νόμου 2238/1994).
Πηγή: skai.gr