Η αύξηση του τουρισμού έφερε αύξηση επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ακίνητα

shutterstock.com
Ορατά σημάδια ανάκαμψης της εγχώριας αγοράς ακινήτων σε όρους τιμών και αδειών για νέες κατοικίες καταδεικνύει μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική αγορά ακινήτων.

Η συγκεκριμένη ανάκαμψη οφείλεται στο αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει πυροδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική έκρηξη των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, βάσει έρευνας πεδίου σε 200 εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και μεσιτικά γραφεία, οι ενεργοί επενδυτές (έτοιμοι για άμεσες τοποθετήσεις) αντιστοιχούν περίπου στο 35% της αγοράς.

Παράλληλα, θεσμικές παρεμβάσεις (κυρίως σταθεροποίηση φορολογικού πλαισίου και ολοκλήρωση κτηματολογίου) εκτιμάται ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν σημαντική μερίδα επιπλέον επενδυτών με λανθάνον ενδιαφέρον (οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλύπτουν το 55% της αγοράς).