Επιδότηση παγίων δαπανών: Έως τις 17 Ιουνίου οι αιτήσεις

Επιδότηση παγίων δαπανών: Έως τις 17 Ιουνίου οι αιτήσεις

Περιθώριο έως τις 17 Ιουνίου έχουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία για να υποβάλλουν αίτηση επιδότησης παγίων δαπανών με απαραίτητη προϋπόθεση την υποβολή και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έως την ίδια ημερομηνία. Η προθεσμία προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τους λογιστές.

Η επιδότηση παγίων δαπανών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ,  αφορά μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020 . Έχει  τη μορφή πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Πηγή: skai.gr