Δήλωση Ευ. Μπασιάκου για τους κοινοτικούς καταλογισμούς

Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με κοινοτικούς καταλογισμούς σε βάρος της χώρας μας συνολικού ύψους 244.229.255 ευρώ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Μπασιάκος, έκανε την παρακάτω δήλωση:
"Μελετώντας τα στοιχεία των καταλογισμών σε βάρος της χώρας μας για υποθέσεις που έχουν περατωθεί, διαπιστώνεται ότι το συνολικό παραπάνω πολύ μεγάλο ποσό προέρχεται από:
α. Καταλογισμούς στο ελαιόλαδο για τις περιόδους εμπορίας 1998-1999 έως και 2001-2002, ύψους 163.708.454 ευρώ.
β. Καταλογισμούς στο βαμβάκι για τις περιόδους εμπορίας 1997-1998 έως και 2000-2001, ύψους 37.453.356 ευρώ.
γ. Καταλογισμούς στη σταφίδα για τις περιόδους εμπορίας 1999-2000 μέχρι και 2001-2002, ύψους 30.913.295 ευρώ.
δ. Καταλογισμούς για εκπρόθεσμες πληρωμές του έτους 2003, ύψους 8.585.958 ευρώ.
ε. Καταλογισμούς στα εσπεριδοειδή, χρήσεων 2002-2004, ύψους 3.568.192 ευρώ.
Αβίαστα προκύπτει από τα παραπάνω το συμπέρασμα της υπερβολικά υψηλής δημοσιονομικής επιβάρυνσης της χώρας από την άσκηση ανερμάτιστης αγροτικής πολιτικής με παρατυπίες, ατελείς ελέγχους και αντικοινοτικές πρακτικές από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, την οποία καλούνται για μια ακόμα φορά να πληρώσουν οι έλληνες φορολογούμενοι.
Γίνεται έτσι ακόμα πιο αναγκαία, πιο επιτακτική και πιο απαραίτητη η προσπάθεια που έχει αναλάβει από την πρώτη ημέρα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση και την περιστολή των κοινοτικών καταλογισμών στον αγροτικό τομέα.
Ειδικότερα δε η διαδικασία εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π. που ξεκίνησε φέτος, επιβάλει την εξάλειψη των παράνομων φαινομένων του παρελθόντος καθώς και την χρηστή, διαφανή και απόλυτα νόμιμη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων στους πραγματικούς δικαιούχους, που σε κάθε περίπτωση πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ισχύοντες κοινοτικοί κανονισμοί και κυρίως διαθέτουν τις αναγκαίες αντίστοιχες με τις επιδοτήσεις τους αγροτικές εκτάσεις."
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr