Γιατί λιγνίτη...

Μελέτες καταδεικνύουν ότι στην Πτολεμαΐδα, όπου οι κάτοικοι ζούν δίπλα στο λιγνίτη, οι πρόωροι θάνατοι αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο.

Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι γιατί χρησιμοποιείται λιγνίτης, αφού είναι γνωστές οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον;

Η απάντηση είναι οικονομικής φύσεως: Μία μεγαβατώρα από λιγνίτη κοστίζει περίπου 50 ευρώ, ενώ η παραγωγή της από φυσικό αέριο ανεβαίνει στα 65 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η αστάθεια λόγω των διεθνών τιμών.

Η Ελλάδα μειώνει σταδιακά τη χρήση του γαιάνθρακα στην παραγωγή ενέργειας, με τη χρήση φυσικού αεριού και ανανεώσιμων πηγών.

Οι θιασώτες της χρησιμοποίησης του λιγνίτη, αντισταθμίζουν την υγεία, με το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ότι το χαμηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα.

Περίπου το 61% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από το λιγνίτη των ορυχείων.

Πάνω από το 70% της ηλεκτρικής παραγωγής δεν δέχεται επιδράσεις από την μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων και έτσι η ΔΕΗ πουλάει σχεδόν το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη αφού δεν της κοστίζει ιδιαίτερα.

Το για πολλούς εθνικό καύσιμο αποφέρει στη ΔΕΗ και μέχρι πρότινος στην ελληνική οικονομία 1 δισ. δολάρια που θα δαπανούνταν στην αγορά πετρελαίου ή φυσικού αεριού για την ηλεκτροδότηση της χώρας.

Όλη η ελληνική οικονομία στηρίχθηκε πάνω στον εθνικό πρωταθλητή, που είναι όμως συγχρόνως και πιο ρυπογόνο καύσιμο.

Η κατανάλωση ενέργειας όμως, αυξάνεται κάθε χρόνο 1,5% και η χώρα μας θα πρέπει να μειώσει τους ρύπους που παράγει η καύση του λιγνίτη.

Πάνω από το ήμισυ της συνολικής παραγωγής βασίζεται στον γαιάνθρακα, ενώ το φυσικό αέριο τα υδροηλεκτρικά το πετρέλαιο οι εισαγωγές και ανανεώσιμες πήγες υπολείπονται.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές ποσότητες λιγνιτικών κοιτασμάτων που η μέχρι σήμερα αξιοποίησή τους συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας μας.

Σύμφωνα με το ΙΓΜΕ, τα βεβαιωμένα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα ανέρχονται σήμερα σε 6,7 δισ. τόνους.

Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στις περιοχές όπου η ΔΕΗ αναπτύσσει λιγνιτική δραστηριότητα, με βάση τους σημερινούς ρυθμούς κατανάλωσης, επαρκούν για περίπου 40 ακόμη χρόνια στην περιοχή δυτικής Μακεδονίας και 20 χρόνια στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Με την παραγωγή αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται 2η λιγνιτοπαραγωγός χώρα στην ΕΕ και 5η σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν πρέπει η Ελλάδα να αφήσει αναξιοποίητο τον φυσικό της πλούτο, που ρυπαίνει υπέρμετρα και να στραφεί στις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και στο φυσικό αέριο ή να κάψει όλους τους λιγνίτες καταστρέφοντας σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον.
Πηγή: Νίκος Υποφάντης