Η EUSAIR είναι το όραμα για να δούμε τις θάλασσες της Ευρώπης σαν γέφυρες συνεργασίας, ανάπτυξης και οικολογίας

Σε μια εποχή που παγκοσμίως επικρατεί η αβεβαιότητα για όλα όσα κατά καιρούς έχουν συμβεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κοινό όραμα, που γεννά την ελπίδα και την προοπτική για κάτι πολύ μεγάλο και σηματικό.

Ένα μεγάλο, ευρωπαϊκό όραμα, στο οποίο μπορεί να βασίζεται η ευημερία και η ασφάλεια στις δικές μας θάλασσες, στον δικό μας τόπο. Το όραμα αυτό έχει το όνομα EUSAIR και βασίζεται σε 4 πυλώνες.

Γαλάζια Ανάπτυξη - Διασύνδεση Περιοχής - Περιβαλλοντική Ποιότητα - Βιώσιμος Τουρισμός


Τι είναι η ΕUSAIR και ποιο το όραμά της
Η EUSAIR είναι μια στρατηγική μεγάλης εμβέλειας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο Ιόνιο και την Αδριατική. Είναι μια νοερή γέφυρα ανάπτυξης που συνδέει το Ιόνιο με την Αδριατική που ενώνει 9 διαφορετικούς λαούς και αποτελεί ένα μέρος της «διαδρομής» τους προς την ανάπτυξη και την ευημερία τους. 

Μια γέφυρα που οδηγεί τους λαούς στην πράσινη ανάπτυξη μέσα από μεγάλες επενδύσεις. 

Η EUSAIR είναι η γέφυρα με ένα αύριο με περισσότερη… Ευρώπη ή αλλιώς είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου.

Οι χώρες που συμμετέχουν 
Στο EUSAIR συμμετέχουν εννιά χώρες εκ των οποίων δεν είναι όλες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βρέχονται από το Ιόνιο και την Αδριατική. Χώρες που με τη συμμετοχή τους αγκαλιάζουν το εγχείρημα και παράλληλα δίνουν πολύ μεγάλη ώθηση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν τέσσερις χώρες-μέλη: Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και πέντε χώρες μη μέλη της ΕΕ όπως οι ακόλουθες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.


Η στρατηγική και η φιλοδοξία 
Η EUSAIR φιλοδοξεί να μετατρέψει το Ιόνιο και την Αδριατική σε μια ευρεία περιοχή, πρότυπο ανάπτυξης, με βασική προϋπόθεση φυσικά το οικολογικό πρόσημο και κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αφού μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος και έχει στόχο να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες. Η EUSAIR αποτελεί μια στρατηγική που συνδιαμορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της μακροπεριφέρειας και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014.

Στόχος της EUSAIR είναι να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ευημερία στη μακροπεριφέρεια, μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και τη διασύνδεση των χωρών που είναι μέλη της «οικογένειας». Συγχρόνως, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία αλλά και την ενίσχυση των θέσεων εργασίας στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, κάτι που κυρίως στη χώρα μας έχει τεράστια σημασία και σπουδαιότητα.

Οι Δυνατότητες χρηματοδότησης
Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής -Ιονίου (EUSAIR) προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για:

• Επιχειρήσεις, 
• Επαγγελματίες, 
• Πανεπιστήμια,
• Φορείς της περιοχής.
Προϋπόθεση είναι οι εμπλεκόμενοι να δραστηριοποιούνται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που ανοίγουν αναπτυξιακές προοπτικές

Οι 4 πυλώνες του οράματος 
Όπως είπαμε και στην αρχή του κειμένου, η EUSAIR στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Πυλώνας 1: Γαλάζια Ανάπτυξη
Στόχος του πρώτου πυλώνα είναι η προώθηση των γαλάζιων τεχνολογιών, καθώς και η ενίσχυση της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, των θαλασσίων υπηρεσιών και της διακυβέρνησης.

Πυλώνας 2: Διασύνδεση της Περιοχής
Στόχος του δεύτερου πυλώνα είναι η ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιφερειακού συστήματος λιμένων, η ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων μεταφοράς, τόσο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όσο και για τους επιβάτες. Επίσης, ο πυλώνας φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πολυ-λειτουργική αγορά ενέργειας, σύμφωνη με τους στόχους της ΕΕ.  

Πυλώνας 3: Περιβαλλοντική Ποιότητα
Ο τρίτος πυλώνας στοχεύει στην εξασφάλιση βέλτιστων περιβαλλοντικών και οικολογικών προδιαγραφών στο θαλάσσιο και παραθαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος του πυλώνα είναι να συνεισφέρει στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, την προστασία των οικοσυστημάτων και την αποκατάστασή τους με την αντιμετώπιση των ανθρωπογενών και φυσικών απειλών. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης λυμάτων και τη εξάλειψη των ροών τους προς τη θάλασσα.

Πυλώνας 4: Βιώσιμος Τουρισμός
Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στη διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα των αναγκών. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της καινοτομίας στον τουρισμό, η βελτίωση της βιωσιμότητας, καθώς και η ανάδειξη και αναβάθμιση αξιόπιστων τουριστικών ικανοτήτων και ενεργειών στην μακροπεριφέρεια.

Η ελληνική συμμετοχή
Η Ελλάδα συμμετέχει στη  Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής -Ιονίου (EUSAIR) με τις Περιφέρειες:

• Ιονίων Νήσων, 
• Ηπείρου, 
• Πελοποννήσου, 
• Δυτικής Ελλάδας, 
• Κρήτης.
Οι Περιφέρειες αυτές έχουν χάρη στη EUSAIR μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από τη  χρηματοδότηση έργων που έχουν μακροπεριφερειακό χαρακτήρα και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές.

Ένα κοινό όραμα

Η ΕUSAIR θα μπορούσε να είναι εκείνη η λέξη που θα σήμαινε οτι μπορούμε να δουλέχουμε μαζί, εντός του φιλόξενου και ευρωπαϊκου πλαισίου. Θα μπορούσε να είναι η λέξη που θα ένωνε τους 9 λαούς που συμμετέχουν στο όραμα από το Ιόνιο έως και την Αδριατική. Μα πάνω από όλα, η EUSAIR είναι το όραμα ότι το μεγάλο θετικό ευρωπαϊκό «εμείς» μπορεί να φέρει την ευημερία και την ασφάλεια στις δικές μας θάλασσες, στον δικό μας τόπο. Και για να κλείσουμε όπως ανοίξαμε το θέμα στον πρόλογο, σε μια εποχή αβεβαιότητας, αυτό το μεγάλο θετικό ευρωπαϊκό «εμείς» το έχουμε πιο πολλή ανάγκη από ποτέ. 

Πηγή: skai.gr